Số: 12/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 27 tháng 01 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 29/01/2021 15:01:08

* Bán thanh lý tháo dở công trình Xưởng may của Công ty TNHH Bando Alpha Việt Đức (diện tích xây dựng 2.160m2, diện tích sàn 2.475m2) + Máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ. (Theo biên bản kiểm kê và bàn giao tài sản ngày 09/06/2020 + Chứng thư thẩm định giá). Tọa lạc phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, ĐT. Thời gian tháo dở: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bàn giao tài sản. Giá khởi điểm: 1.468.553.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 29/01/2021 đến 15 giờ ngày 18/02/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 18, 19 và đến 15 giờ ngày 22/02/2021.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hs.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 23/02/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Hình thức đấu giá: Bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

Gửi bình luận của bạn