Số: 48/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 03/04/2021 10:29:07

* Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành: Quyền sử dụng đất diện tích 71,6m2(ODT), đứng tên bà Phạm Thị Ngọc Hương + Nhà ở xây dựng trên đất. Tọa lạc thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành. (Thuế theo luật). Giá khởi điểm: 568.368.800đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 02/4/2021 đến 15 giờ ngày 19/4/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 19, 20 và đến 15 giờ ngày 22/4/2021.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 23/4/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Hình thức đấu giá: Bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn