Thông báo về việc bán đấu giá các nền nhà Mở rộng 42 căn phố chợ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình

Cập nhật ngày: 28/03/2018 16:09:01

Được sự thống nhất của UBND huyện cho phép Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thanh Bình tổ chức bán đấu giá nền nhà Mở rộng 42 căn phố chọ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình.

 Phòng Tài chính – Kế hoạch thông báo bán đấu giá nền nhà Mở rộng 42 căn phố chợ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình.

1. Thời gian nộp hồ sơ và tiền đặt trước: từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 23/4/2018, tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thanh Bình.

2. Thời gian tổ chức đấu giá: 07 giờ 30 ngày 24/4/2018.

3. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Thanh Bình.

(Hồ sơ có bán tại Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Bình và tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thanh Bình kể từ ngày ra thông báo).

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia xin liên hệ đến Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277.3833117 để biết thêm chi tiết.

Gửi bình luận của bạn