• Không gian mạng của Việt Nam phải an toàn để phát triển kinh tế
  • 09/09/2019
  • Tại Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2019-2024) của Hiệp hội an toàn thông tin (ATTT) Việt Nam, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Việt Nam phải là cường quốc về an ninh mạng. Xếp hạng về an ninh mạng của Việt Nam bao giờ cũng phải cao hơn xếp hạng về kinh tế.
Xem tin đã đăng theo ngày: