• Không gian mạng của Việt Nam phải an toàn để phát triển kinh tế
  • 09/09/2019
  • Tại Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2019-2024) của Hiệp hội an toàn thông tin (ATTT) Việt Nam, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Việt Nam phải là cường quốc về an ninh mạng. Xếp hạng về an ninh mạng của Việt Nam bao giờ cũng phải cao hơn xếp hạng về kinh tế.
  • Việt Nam phấn đấu vào top 15 về nông nghiệp hữu cơ
  • 06/09/2019
  • Bộ NN&PTNT đang xây dựng dự thảo Đề án “Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030”. Mục tiêu của đề án là đến năm 2030 Việt Nam đứng trong top 15 của thế giới về nông nghiệp hữu cơ. Dự kiến trong quý IV/2019, dự thảo Đề án sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ.
Xem tin đã đăng theo ngày: