730.000 lượt khách đến tham quan du lịch Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 04/06/2012 10:20:39

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, từ đầu năm 2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 730.000 lượt khách đến tham quan du lịch, trong đó có 19.000 lượt khách quốc tế, còn lại là khách nội địa. Tổng doanh thu du lịch đạt 81 tỷ đồng, tăng 18,28% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang chuẩn bị triển khai kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp đến năm 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt, nhằm thực hiện mục tiêu du lịch Đồng Tháp sẽ có bước thay đổi nhanh, đồng bộ theo đúng quan điểm, định hướng của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa IX. Cụ thể là đón 2,1 triệu khách đến tham quan du lịch Đồng Tháp (trong đó có 47.000 khách quốc tế, 553.000 khách nội địa, 1.500.000 khách hành hương) doanh thu du lịch đạt 360 tỷ đồng.

Bá Thảo

Gửi bình luận của bạn