349 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI

Cập nhật ngày: 17/10/2020 06:07:54
349 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI
Gửi bình luận của bạn