Lao động Đồng Tháp sang nước ngoài làm việc có thời hạn theo hợp đồng đạt 201,9% kế hoạch năm

Cập nhật ngày: 20/12/2019 10:02:11
Lao động Đồng Tháp sang nước ngoài làm việc có thời hạn theo hợp đồng đạt 201,9% kế hoạch năm
Gửi bình luận của bạn