Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thăm lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 04/05/2020 13:19:15
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thăm lực lượng phòng, chống dịch Covid-19
Gửi bình luận của bạn