Xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao thu nhập cho người dân

Cập nhật ngày: 19/03/2024 18:53:51
ĐTO - Đích đến cuối cùng của Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) là nâng cao thu nhập, đời sống người dân. Với mục tiêu ý nghĩa này, thời gian qua, xã Tân Bình, huyện Châu Thành tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân với những kết quả tích cực.
< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn