10 tập thể, 80 cá nhân điển hình tiên tiến thuộc Khối thi đua số 3 được biểu dương, khen thưởng

Cập nhật ngày: 06/07/2020 06:03:43

ĐTO - Sáng ngày 3/7, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trưởng khối) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Khối thi đua số 3 giai đoạn 2016 - 2020. Đến dự có đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Vườn Quốc gia Tràm Chim, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đại diện 10 tập thể, 80 cá nhân điển hình tiên tiến thuộc Khối thi đua số 3.


Các cá nhân điển hình tiên tiến thuộc Khối thi đua số 3 được tôn vinh, nhận biểu trưng và hoa của Ban Tổ chức

Giai đoạn 2016 – 2020, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua số 3 triển khai, phát động phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan do tỉnh, bộ, ngành hướng dẫn; các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức phong trào thi đua chuyên đề theo đặc thù của từng ngành, đơn vị. Nhiều phong trào thi đua chuyên đề gắn với nhiệm vụ thi đua của ngành, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh được triển khai thực hiện. Đồng thời chủ động, sáng tạo, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng tiêu chuẩn thi đua gắn với từng chức danh công tác cũng như yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Kết quả, các phong trào thi đua do các đơn vị thành viên Khối thi đua số 3 đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Qua đó, xuất hiện các mô hình, cách làm hay, mang lại hiệu quả đối với đơn vị, có sức lan tỏa lớn trong công chức, viên chức và người lao động. Bình quân mỗi năm, Khối thi đua số 3 có hơn 500 sáng kiến, cải tiến từ các lĩnh vực quản lý nhà nước, hoạt động chuyên môn..., được Hội đồng xét sáng kiến cấp cơ sở công nhận và triển khai áp dụng mang lại hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị. Những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020, nhiều tập thể và cá nhân thuộc và trực thuộc các thành viên Khối được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động; Bằng khen của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và UBND tỉnh... Tại hội nghị, các cá nhân điển hình của các đơn vị thành viên Khối thi đua số 3 đã chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình trong công tác chuyên môn, mang lại hiệu quả tích cực cho đơn vị.

Giai đoạn 2021 – 2025, các đơn vị trong Khối thi đua số 3 gắn với mục tiêu đưa công tác thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công chức, viên chức, người lao động quyết tâm đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

P.L

Gửi bình luận của bạn