Chuyển biến tích cực từ mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng”

Cập nhật ngày: 29/07/2020 10:25:37

ĐTO - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, tháng 11/2018, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan triển khai mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng” tại 3 xã điểm: Mỹ Tân (TP.Cao Lãnh), An Bình A (TX.Hồng Ngự) và Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc). Đến nay, mô hình đã phát huy hiệu quả, giúp nhiều người nghiện có chuyển biến tốt, tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng tại nhiều xã, phường, thị trấn trên địa bàn.


Công an TP.Cao Lãnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch khảo sát người nghiện ma túy, đối tượng nghi vấn nghiện ma túy, các điểm, tụ điểm về ma túy trên địa bàn

Để thực hiện mô hình, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã hỗ trợ Công an các xã điểm rà soát, lập danh sách người nghiện ma túy đưa vào diện quản lý. Hội đồng bảo vệ an ninh, trật tự xã phân loại người nghiện ma túy và phân công các thành viên quản lý, tư vấn, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng. Thành lập các Tổ trực tiếp tư vấn, tuyên truyền giáo dục, hỗ trợ người nghiện ma túy. Thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, từ đó có định hướng giới thiệu học nghề, giải quyết việc làm cho người nghiện...

Tại TX.Hồng Ngự, UBND thị xã chỉ đạo UBND xã An Bình A lập kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện mô hình. Sau khi rà soát, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc lập danh sách quản lý, giáo dục, giúp đỡ 36 người nghiện ma túy và phân công cụ thể cho từng ngành, tổ chức chính trị - xã hội xã quản lý, giáo dục người nghiện ma túy. UBND thị xã đề nghị các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp UBND xã An Bình triển khai thực hiện các mục tiêu đề ra; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy... Qua thực hiện mô hình “Quản lý, giáo dục người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư”, đến nay, tại xã An Bình A đã có 12 người nghiện chuyển biến tốt, thanh loại 18 đối tượng khỏi diện quản lý. Năm 2020, UBND TX.Hồng Ngự đã chỉ đạo nhân rộng mô hình tại 4/7 xã, phường trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, Công an tỉnh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn thường xuyên khảo sát, nắm bắt tình hình tại các xã điểm để kịp thời hướng dẫn địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời đề xuất cho 11 người nghiện ma túy vay vốn từ “Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng” với mức vay từ 10 - 50 triệu đồng, tổng số tiền 345 triệu đồng. Bên cạnh đó, tại 3 xã điểm, các đơn vị còn phối hợp tổ chức tọa đàm chuyên đề về phòng ngừa ma túy, hậu quả tác hại của ma túy và các chính sách có liên quan đến cai nghiện ma túy; tổ chức 3 hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tác hại của việc sử dụng ma túy; gặp gỡ trực tiếp các đối tượng trong diện quản lý để giáo dục, cảm hóa...

Bên cạnh 3 xã điểm được tỉnh chọn thực hiện mô hình, Công an tỉnh cũng có Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình toàn tỉnh. Công an các huyện đã tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình điểm tại 10 xã, thị trấn gồm: xã Bình Hàng Tây (huyện Cao Lãnh), xã An Phước (huyện Tân Hồng), thị trấn Thanh Bình (huyện Thanh Bình), xã Thường Thới Hậu B (huyện Hồng Ngự), xã Vĩnh Thới và Long Thắng (huyện Lai Vung), xã Tân Nhuận Đông (huyện Châu Thành), xã Mỹ An (huyện Tháp Mười), thị trấn Tràm Chim (huyện Tam Nông), xã Vĩnh Thạnh (huyện Lấp Vò). Để mô hình đạt hiệu quả cao, UBND các huyện chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên theo dõi, tiếp xúc với những đối tượng nghi sử dụng hoặc trong diện quản lý để trao đổi, tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ vốn vay, giới thiệu việc làm... giúp các đối tượng nghiện chuyển biến nhận thức, quyết tâm cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng.

Qua hơn 1 năm triển khai, mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng” đã góp phần kéo giảm số đối tượng nghiện ma túy. Công an tỉnh cho biết tính đến ngày 20/7/2020, tại các xã, thị trấn thực hiện mô hình đã hỗ trợ, giúp đỡ 88/243 người nghiện trong diện quản lý chuyển biến tốt, kiểm tra nhiều lần không còn dương tính với ma túy. Từ những hiệu quả thiết thực mà mô hình mang lại, vừa qua Công an tỉnh đã đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn tỉnh. Đến nay, đã có 77/143 xã, phường, thị trấn triển khai xây dựng mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng”. Trong đó, các địa phương gồm: TP.Cao Lãnh, TP.Sa Đéc và TX.Hồng Ngự đã nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn địa bàn.

P.L

Gửi bình luận của bạn