Công tác cải cách hành chính tại thị trấn Mỹ An

Cập nhật ngày: 01/06/2012 10:56:11

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) theo tiêu chuẩn một cửa và một cửa liên thông đã được UBND thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười) xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt.

Để tổ chức thực hiện đạt kết quả, UBND thị trấn đã quán triệt cho cán bộ, công chức trong cơ quan nội dung, nhiệm vụ về công tác CCHC và trách nhiệm tham mưu của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức đối với từng lĩnh vực do mình phụ trách, kế hoạch được gửi cho UBMTTQ và các đoàn thể để giám sát và tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, công chức thường xuyên cập nhật văn bản mới của pháp luật, quy định có liên quan trong lĩnh vực phụ trách để giải quyết công việc, đồng thời công khai tại trụ sở để nhân dân được biết.


Thực hiện CCHC tại bộ phận 1 cửa thị trấn Mỹ An

Căn cứ theo Quyết định của tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông, UBND thị trấn đã thực hiện trên các lĩnh vực hộ tịch, lao động, thương binh, xã hội và tài nguyên, môi trường. UBND thị trấn thường xuyên củng cố bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phân công cán bộ có năng lực phụ trách lĩnh vực này, ban hành quy chế hoạt động, các thủ tục được niêm yết công khai đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2012, thị trấn tiếp nhận 6.047 hồ sơ, đã giải quyết được 6.035 hồ sơ, còn lại 12 hồ sơ chưa đến hạn trả, không có hồ sơ trễ hẹn.

UBND thị trấn làm tham mưu đề xuất với Đảng ủy sắp xếp lại cán bộ cơ quan theo quy định, ngoài chế độ tiền lương, thực hiện CCHC thị trấn còn thực hiện tốt các chế độ phụ cấp cho cán bộ tiếp nhận và trả kết quả, phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách, phụ cấp công vụ, phụ cấp làm thêm giờ...; công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, công tác văn thư, lưu trữ từng bước đi vào nề nếp. Công tác hiện đại nền hành chính nhà nước, UBND thị trấn đã xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận; công tác đảm bảo tài chính công đã bước đầu đảm bảo cân đối ngân sách, tiết kiệm được những khoản chi không cần thiết, kinh phí tiết kiệm được sử dụng vào chi tăng thêm thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách.

Vẫn còn nhiều công việc phải làm, nhất là công tác quản lý địa giới, các công tác về văn thư, lưu trữ, cách tiếp nhận và giải quyết theo một cửa liên thông, những vấn đề trong mối liên kết, phối hợp giữa các ban ngành và một cửa của thị trấn, nhưng những vấn đề giải quyết của UBND thị trấn trong thực hiện thủ tục hành chính đã làm cho nhân dân hiểu và giải quyết ngày càng tốt hơn các thủ tục hành chính công trên địa bàn thị trấn.

DT

Gửi bình luận của bạn