Đẩy mạnh tổ chức các phong trào xây dựng, bảo vệ khu vực biên giới

Cập nhật ngày: 25/03/2024 15:07:06

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240325030825dt2-7.mp3

 

ĐTO - Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, nòng cốt là Bộ đội Biên phòng, Công an, Quân sự đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ biên giới, bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong giải quyết các vấn đề liên quan đến khu vực biên giới. Đặc biệt, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đưa các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” vào kế hoạch, chương trình xây dựng phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa bàn cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho toàn dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp và các Điều ước quốc tế liên quan đến biên giới lãnh thổ.


Chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà trao hỗ trợ từ Chương trình “Nâng bước em đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng (Ảnh: Tư liệu)

Đáng ghi nhận, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan đơn vị hữu quan thực hiện nhiệm vụ trên biên giới, triển khai thực hiện các chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với khả năng, nguồn lực của từng cơ quan, đơn vị. Điển hình là chương trình “Quân dân y kết hợp”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng điểm sáng văn hóa vùng biên giới”, “Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục duy trì các chương trình, mô hình hiệu quả như: “Hũ gạo tình thương” (từ năm 2011 đến nay) hàng tháng đơn vị trao tặng 32 phần quà cho 32 hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, tổng trị giá hơn 380 triệu đồng và gần 38.500kg gạo. Hay, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn biên phòng” từ nguồn vận động cán bộ hưởng lương của đơn vị 1,5 ngày lương/năm đóng góp, hỗ trợ hàng tháng cho 42 cháu “Nâng bước em tới trường” với số tiền 500.000 đồng/cháu/tháng; 10 cháu “Con nuôi Đồn biên phòng” với số tiền 200.000 đồng/cháu/tháng, với tổng số tiền hỗ trợ mỗi năm gần 280 triệu đồng.

Liên quan đến việc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, các cấp, ngành, địa phương chú trọng quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa. Nhất là chủ động tích cực hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước và hợp tác quốc tế về quốc phòng - an ninh, đồng thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại theo đúng nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ được giao. Riêng các huyện, thành phố, các xã biên giới kết hợp chặt chẽ giữa công tác đối ngoại của cấp ủy, chính quyền địa phương với đối ngoại Nhân dân; thường xuyên tổ chức hội đàm, gặp gỡ trên biên giới, gửi thư trao đổi, liên lạc qua đường dây nóng cũng như tổ chức các hoạt động giao lưu, chúc mừng nhân dịp lễ, Tết của mỗi bên và các hoạt động văn hóa, văn nghệ của Nhân dân thường niên ở khu vực biên giới. Thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, các Đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng kiểm soát người, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh; xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, lối mở đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, thông thoáng, văn minh lịch sự; tăng cường trao đổi tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới. Từ đó, tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của người dân về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia và tạo thuận lợi cho người dân 2 nước qua lại biên giới mua bán, thăm người thân, khám chữa bệnh nhằm giữ vững mối đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa chính quyền và người dân khu vực biên giới.

Nhìn chung, các sở, ban, ngành, địa phương và người dân từng bước phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh đã đưa “Ngày Biên phòng toàn dân” đi sâu vào nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh. Hàng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là đơn vị chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, địa phương chủ động tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”; các huyện, thành phố và các xã biên giới đều có chủ trương, kế hoạch tổ chức thực hiện, tiến hành sơ kết “Ngày Biên phòng toàn dân”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ ở cấp xã vào dịp ngày 3/3, kịp thời ghi nhận những đóng góp và biểu dương, khen thưởng những gương điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng tiêu biểu trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các lực lượng và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”. Tham gia phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, các đối tượng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, ngăn chặn tình hình xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới và trên địa bàn tỉnh. Đồng thời làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Công ước, luật pháp quốc tế và các Hiệp định mà Việt Nam đã ký kết với nước láng giềng trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân 2 bên biên giới xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn