Huyện Hồng Ngự

Hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống tệ nạn xã hội

Cập nhật ngày: 28/11/2020 05:42:11

ĐTO - Tập trung công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) trên địa bàn, UBND huyện Hồng Ngự cùng các ngành kiện toàn công tác tổ chức, tăng cường quản lý, xây dựng kế hoạch phối hợp đồng bộ triển khai, thực hiện. Đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý triệt để các vụ việc liên quan TNXH, có biện pháp nhắc nhở các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động liên quan đến TNXH trên địa bàn.


Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hồng Ngự tuyên truyền nội dung phòng, chống tệ nạn xã hội và giữ gìn an ninh trật tự đến hội viên

Giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống TNXH, mỗi năm, UBND huyện, Công an huyện cùng các ngành xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội lồng ghép các nội dung liên quan vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phòng, chống TNXH được đổi mới thực hiện theo nội dung đề ra, UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, xây dựng xã, phường lành mạnh không TNXH. Đồng thời rà soát, phân loại tập trung vào các giải pháp phù hợp, hiệu quả tại các địa bàn trọng điểm, điểm nóng, phức tạp. Đội tuyên truyền lưu động huyện tổ chức các đợt tuyên truyền, truyền thông nội dung phòng, chống TNXH đến các khu vực đông dân cư, các buổi sinh hoạt tổ, hội, nhóm tại các xã, thị trấn. Từ năm 2016 đến nay, các ngành liên quan đã tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền hơn 60 cuộc, hơn 3.000 lượt người dân tiếp cận các thông tin; hơn 7.000 tờ rơi về nội dung phòng, chống tội phạm, TNXH, trật tự an toàn giao thông được phát đến người dân. Các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tổ chức trên 600 cuộc họp, sinh hoạt gắn với các nội dung phòng, chống TNXH, HIV/AIDS thu hút người dân tham gia.

Công an huyện Hồng Ngự duy trì ổn định hình thức truyền thông, tuyên truyền cố định tại các bến phà, địa điểm đông dân cư; thực hiện sáng kiến móc khóa an ninh, gắn camera an ninh tại các địa điểm phức tạp; kịp thời giám sát, nhắc nhở, vận động người dân chung tay cùng lực lượng Công an trong việc thông tin, phòng ngừa các hành vi liên quan đến TNXH. Đến tháng 6/2020, các ngành chức năng huyện đã kiểm tra hơn 5 lượt, tại 32 cơ sở kinh doanh dễ phát sinh hoạt động TNXH. Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội huyện kiểm tra 120 lượt, với 228 cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện, lập biên bản, xử lý các cơ sở vi phạm với các lỗi về thủ tục hành chính, an ninh trật tự, lưu trú. Qua đó, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội huyện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tuyên truyền, phòng, chống TNXH; thực hiện các chính sách hỗ trợ nghề, việc làm đối với các đối tượng có nguy cơ TNXH. Cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, các Tổ Nhân dân tự quản tại các xã, thị trấn trong huyện tập trung tuyên truyền, vận động thành viên không tham gia TNXH; chủ động tham gia tố giác các loại tội phạm tại địa phương.

Phòng, chống TNXH, Công an huyện Hồng Ngự cùng các đơn vị thành viên tham mưu, thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm và các giải pháp kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và TNXH xảy ra trên địa bàn. Tập trung thực hiện các giải pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2020. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Củng cố, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Đồng thời đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể trong công tác phòng, chống TNXH, tăng cường truyền thông nâng cao ý thức người dân, thực hiện tiêu chí xây dựng xã, phường lành mạnh không có TNXH, kiểm tra, giám sát, phân loại, đánh giá xã, thị trấn lành mạnh không có TNXH. Các đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên nhắc nhở các cơ sở kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ liên quan TNXH. Phát hiện và kiên quyết xử lý các ổ, nhóm đường dây liên quan đến TNXH nâng cao hiệu quả công tác triệt xóa. Phối hợp các ngành, tổ chức chính trị - xã hội khảo sát các đối tượng có nguy cơ, từng có các hành vi vi phạm TNXH, hỗ trợ, tạo điều kiện hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức các hoạt động liên kết, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm tại địa phương, tham gia chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đảm bảo thu nhập ổn định cho người dân, phòng, ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến TNXH...

C.P.

Gửi bình luận của bạn