Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày: 16/04/2019 15:03:11

ĐTO - Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường (BVMT), những năm qua, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường (BVTN&MT) tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Đặc biệt, Hội BVTN&MT chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức BVTN&MT thông qua các hội thảo, chương trình của tỉnh, Trung ương Hội. Từ đó, thu hút sự chú ý và tham gia hưởng ứng của đông đảo cộng đồng dân cư.


Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp luôn chú trọng tuyên truyền về việc nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường

Trong năm, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về BVMT cho người dân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tổ chức 6 lớp tập huấn về “Chương tình xử lý chất thải trong chăn nuôi cho các hộ chăn nuôi nông hộ”; “Thu gom, phân loại bao bì, chai lọ, thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng đề xuất xử lý”... Những chương trình này được triển khai, thực hiện tại các huyện: Thanh Bình, Lấp Vò, Lai Vung, TP.Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh.

Bên cạnh đó, thông qua các chương trình của Sở Tài Nguyên và Môi trường, Hội cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, trình độ và khả năng của hội viên trong công tác BVMT. Cùng với đó, Hội cũng đã tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, trình độ và khả năng của hội viên trong công tác BVMT, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học rừng ngập nước, cây tràm nhiều năm tuổi và phát triển công nghệ về BVMT.

Không dừng lại ở việc BVMT, trong năm qua, Thường trực Hội BVTN&MT còn tiến hành khảo sát, lập hồ sơ đề nghị công nhận cây di sản cấp Quốc gia trong năm 2018 cho 3 cây xanh trên địa bàn TP.Sa Đéc và huyện Châu Thành. Ngoài ra, Hội còn phối hợp và trực tiếp tham gia thực hiện một số đề án, đề tài khoa học công nghệ và bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, hoạt động Hội BVTN&MT vẫn còn gặp nhiều khó khăn do việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về BVMT chưa được thường xuyên, thiếu chủ động. Vai trò, vị thế của Hội BVTN&MT chưa được đề cao, một số cơ quan, đơn vị chưa hiểu đầy đủ về vai trò, vị trí của Hội nên chưa quan tâm tạo điều kiện để Hội BVTN&MT hoạt động. Chức năng tư vấn, phản biện xã hội còn hạn chế, chưa huy động được nhiều hội viên cá nhân, nhất là cán bộ khoa học kỹ thuật trong các chi hội, hội viên tập thể tham gia. Việc sâu sát cơ sở để khảo sát, phát hiện và lắng nghe ý kiến của cơ sở còn hạn chế...

Nói về định hướng thời gian tới, ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Hội BVTN&MT tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Hội BVTN&MT sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ Nhà nước giao trong năm 2019 và của Ban Chấp hành Hội đề ra tổ chức hội thảo về xử lý chất thải trong chăn nuôi nông hộ; phối kết hợp với các doanh nghiệp tổ chức tập huấn về chương trình thu gom, phân loại, đề xuất xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Cùng với các chuyên gia đầu ngành của tỉnh, Trung ương Hội tiếp tục tư vấn, phản biện xã hội về chính sách, pháp luật liên quan đến BVTN&MT. Song song đó, tiếp tục khảo sát cây đủ chuẩn lập hồ sơ đề nghị công nhận di sản cấp Quốc gia trong năm 2019 ở các địa phương trong tỉnh; kết hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác BVMT...”.

Trang Huỳnh

Gửi bình luận của bạn