Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020

Cập nhật ngày: 29/05/2020 06:17:10

ĐTO - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020 với chủ đề “Đa dạng sinh học - Hành trình duy trì sự sống”, Phòng Kinh tế các thành phố và Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã sẽ phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời treo băng-rôn, pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu tuyên truyền về chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2020 ở nơi công cộng, các tuyến đường chính, trụ sở cơ quan, những nơi đông người qua lại. Đồng thời tăng cường triển khai các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên; phát triển các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học gắn với hoạt động xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường trên cơ sở đổi mới tư duy, cách làm, hành vi ứng xử, ý thức trách nhiệm với thiên nhiên, môi trường trong xã hội và của mỗi người dân... Các hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương, ngăn chặn ô nhiễm nhựa bảo vệ môi trường và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại dương khỏe mạnh.

P.L

Gửi bình luận của bạn