Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn

Cập nhật ngày: 17/10/2019 06:17:31

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn (CBCĐ), nhất là đội ngũ Chủ tịch công đoàn (CĐ) cơ sở khu vực ngoài Nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực sự trở thành 1 trong 3 khâu đột phá mà Đại hội XII CĐ Việt Nam đề ra. Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 2 thảo luận, thống nhất ban hành Nghị quyết về công tác CBCĐ trong tình hình mới. Nghị quyết Đại hội CĐ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra chỉ tiêu có 70% CBCĐ không chuyên trách được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ CĐ.


Lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức

Để hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam và Đại hội X CĐ tỉnh đề ra, năm 2019, LĐLĐ tỉnh quan tâm tổ chức 3 lớp đào tạo chuyên sâu cho hơn 150 lượt CBCĐ chuyên trách trong tỉnh như lớp giảng viên kiêm chức, tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho CBCĐ. Nội dung tập huấn xoay quanh những vấn đề còn khó khăn tại cơ sở, các vấn đề mới đặt ra cho tổ chức CĐ như công tác đối thoại xã hội và thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, kỹ năng thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể; tranh chấp lao động, giải quyết tranh chấp lao động và đình công, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và quy trình khởi kiện, tham gia tố tụng, tranh chấp lao động tại Tòa án; công tác tổ chức cán bộ, việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp; phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở theo phương thức mới; công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức CĐ... Theo Ban tổ chức LĐLĐ tỉnh, từ đây đến cuối năm, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tổ chức tập huấn cho CBCĐ chuyên trách về công tác kiểm tra, tài chính và tuyên giáo CĐ. Sau các lớp bồi dưỡng, tập huấn này, CBCĐ chuyên trách thuộc CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai, thông tin đến các CĐ cơ sở trực thuộc. Từ đó, chất lượng hoạt động CĐ ngày càng có sự chuyển biến, nâng lên về chất lượng...

Công tác quan tâm, bồi dưỡng cho CBCĐ về nghiệp vụ, kỹ năng để nâng cao chất lượng công việc còn thể hiện qua việc, năm 2019, LĐLĐ tổ chức hội nghị chuyên đề “Thời cơ - thách thức của tổ chức CĐ thời hội nhập” cho hơn 500 CBCĐ trong tỉnh. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ nhiều vấn đề về “Một số vấn đề lớn đặt ra trong lĩnh vực quan hệ lao động và tổ chức CĐ Việt Nam hiện nay”; “Cơ hội và thách thức của CĐ Việt Nam trong hội nhập CPTPP” và “Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tới công nhân và hoạt động CĐ”. Để tạo sức lan tỏa với những gương cán bộ CĐ tiêu biểu, những việc làm, sáng tạo của cán bộ CĐ, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh biểu dương 78 cán bộ CĐ tiêu biểu trong tỉnh. Ông Trần Hoàng Vũ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho rằng, nếu CBCĐ có năng lực, được đào tạo bài bản, chuyên sâu, kỹ năng, phương pháp hoạt động CĐ tốt sẽ thực hiện có hiệu quả vai trò, chức năng của tổ chức CĐ. Với những kiến thức lĩnh hội, tiếp thu được qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn, CBCĐ chuyên trách cần tổ chức tập huấn cho CBCĐ không chuyên trách tại cơ sở.

Tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo toàn quốc khu vực phía Nam, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, CBCĐ khi được tập huấn trở về phải biết mình cần làm gì và làm những việc cụ thể. Trong đào tạo, bồi dưỡng cho CBCĐ phải đi vào trọng tâm, trọng điểm, đào tạo chuyên sâu, chứ không mênh mang, dài dòng, phải hướng đến điều mà CBCĐ cần, người lao động quan tâm đôi khi đơn giản, gần hơn với cuộc sống của họ. Bản chất của CĐ là do người lao động lập ra, CBCĐ không được vì quyền lợi của mình mà không dám đấu tranh cho quyền lợi của người lao động.

LƯU HÙNG

Gửi bình luận của bạn