• Tập huấn trực tuyến về cải cách hành chính
 • 08/11/2023
 • ĐTO - Ngày 8/11, Bộ Nội vụ khai mạc Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về cải cách hành chính (CCHC) cho lãnh đạo phụ trách và công chức thực hiện công tác CCHC của sở, ban, ngành thuộc các tỉnh, thành phố.
 • Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính
 • 05/11/2023
 • ĐTO - Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, huyện Lấp Vò triển khai đồng bộ với mục đích nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ Nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước.
 • Đồng Tháp triển khai thực hiện những mô hình điểm của Đề án 06
 • 26/10/2023
 • ĐTO - Nhằm tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng các mô hình điểm về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.
 • Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính
 • 25/10/2023
 • ĐTO - Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, huyện Lấp Vò triển khai đồng bộ với mục đích nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ Nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước.
Xem tin đã đăng theo ngày: