• Đồng Tháp đạt gần 53 điểm tự đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính
  • 31/05/2013
  • Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-UBND-TL ngày 23/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ Đánh giá Chỉ số cải cách hành chính tỉnh do Sở Nội vụ làm Tổ trưởng để tiến hành tự đánh giá, chấm điểm xác định CSCCHC của tỉnh năm 2012 gửi Bộ Nội vụ, ngày 4/5/2013, Sở Nội vụ đã tiến hành họp Tổ Đánh giá phân công nhiệm vụ các thành viên trong tổ.
Xem tin đã đăng theo ngày: