Các bộ, ngành, địa phương cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 02/02/2024 17:26:22

ĐTO - Chiều ngày 2/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ bảy Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ để đánh giá kết quả công tác CCHC năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tham dự Phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh.


Các đại biểu dự Phiên họp thứ bảy tại điểm cầu UBND tỉnh Đồng Tháp

Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 144 quy định kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 5 bộ, cơ quan. Các bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 628 quy định kinh doanh; có 9 bộ, ngành thực thi phương án đơn giản hóa 147 TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hoặc sớm hạn tại bộ, ngành đạt trên 50%, tại địa phương đạt trên 90%.

Đến nay, 100% bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, đã đồng bộ được gần 2,5 triệu hồ sơ. Các địa phương trong cả nước đã giảm 13 sở và tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh; giảm 2.572 tổ chức phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn UBND tỉnh, huyện. Việc rà soát, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện tốt, đã giảm 236 đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế 7.151 người.

Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ mạnh dạn nêu ra một số hạn chế về tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, sợ sai, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ và nhiệm vụ ở một số bộ, ngành và địa phương. Cùng với đó, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu 2 chiều từ hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương với các Cơ sở dữ liệu Quốc gia còn chưa thông suốt; việc tổ chức, vận hành Bộ phận Một cửa các cấp nhiều nơi còn chưa đúng quy định, đặc biệt là cấp xã.

Tại Phiên họp, các bộ, ngành, địa phương chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong sắp xếp các đơn vị hành chính; giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp; công tác chuyển đổi số…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương một số bộ, ngành, địa phương có cách làm mới, mô hình hay trong cải cách TTHC. Đồng thời, đề nghị trong năm 2024, các bộ, ngành, địa phương sớm khắc phục hạn chế, khơi thông nguồn lực. Đặc biệt lưu ý cần phân tích những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, nhất là tìm ra giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ. Với tinh thần “Nói thẳng, nói thật”, các bộ, ngành, địa phương cần nói rõ các vấn đề hạn chế, khó khăn để tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn