Tập trung thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra trong năm 2024

Cập nhật ngày: 11/07/2024 13:13:42

ĐTO - Sáng ngày 11/7, tại hội trường Sen Hồng, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ địa phương III - Ban Tổ chức Trung ương; Vụ địa phương II - Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ địa bàn VIII - Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Vụ địa phương III - Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.


Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy trình BCH Đảng bộ tỉnh các tờ trình về: dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 20 ngày 28/11/2023 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 45 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới (viết tắt là dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45); dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 42 ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới (viết tắt là dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42); dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động năm 2024 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI trong 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024.


Đồng chí Võ Hoàng Cương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lai Vung phát biểu ý kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển kinh tế tư nhân

Các đại biểu dự hội nghị tham gia thảo luận, góp ý kiến tập trung vào các nội dung dự thảo văn bản BTV Tỉnh ủy trình BCH Đảng bộ tỉnh. Cụ thể, về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45, các đại biểu tập trung góp ý các nội dung như: phát triển đội ngũ trí thức về số lượng và chất lượng; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, việc thực hiện mục tiêu đến năm 2030 có 12 bác sĩ/vạn dân; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42, một số đại biểu đề xuất, cần quan tâm hỗ trợ việc xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Riêng dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động năm 2024 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI trong 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024, đại biểu tập trung đóng góp ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2024, chia sẻ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại và đề xuất những giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong đó, quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển kinh tế tư nhân; đánh giá việc bố trí, sử dụng cán bộ toàn diện hơn về năng lực xây dựng Đảng và tư duy trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng giải pháp cải thiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh…


Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham gia thảo luận, góp ý kiến nhiều nội dung quan trọng được BTV Tỉnh ủy trình tại hội nghị. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt tiến độ, yêu cầu đề ra.

Đồng thời đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, toàn tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra trong năm 2024; chú trọng đẩy mạnh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong tỉnh; tập trung rà soát, đánh giá cán bộ. Quan tâm thực hiện các nội dung công tác xây dựng Đảng, thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu phát triển Đảng; củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tập trung phát triển nguồn lực, xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng công việc. Các ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI). Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm các cấp ủy đảng trong kiểm tra, giám sát, phát hiện nhanh, sớm những sai phạm để chấn chỉnh kịp thời; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 diễn ra trong 1 ngày, chiều cùng ngày (11/7), Hội nghị thông qua các tờ trình về rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031.

N.N - P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn