Cải thiện môi trường đầu tư, tạo dựng niềm tin đối với cộng đồng doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 10/07/2024 13:01:04

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240710010151dt3-6.mp3

 

ĐTO - 6 tháng qua, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành hoàn thiện và nhất quán chủ trương chính sách của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, tạo dựng niềm tin đối với cộng đồng doanh nghiệp (DN). Công tác cụ thể hóa và triển khai nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư được các cấp, các ngành quan tâm, chủ động thực hiện, gắn với trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2024, UBND tỉnh ban hành kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: phân công đầu mối theo dõi việc cải thiện các bộ chỉ số và các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ; chủ động tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn; phối hợp và thực hiện nâng cao chất lượng cải cách danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đẩy mạnh cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa và phối hợp triển khai hiệu quả Cổng thông tin một cửa quốc gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường công tác hỗ trợ để cải thiện khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn cho DN; triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy DN đầu tư, sản xuất, kinh doanh gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững; nâng cao chất lượng các dịch vụ phát triển kinh doanh.

Theo kết quả khảo sát chỉ số PCI do VCCI công bố ngày 9/5/2024, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục được DN đánh giá cao (xếp hạng thứ 5/63 tỉnh, thành phố trên cả nước). Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục cải thiện góp phần quảng bá hình ảnh chính quyền thân thiện, năng động và tạo dựng niềm tin trong cộng đồng DN và các nhà đầu tư. Các chính sách hỗ trợ DN (phát triển hạ tầng giao thông, khu cụm công nghiệp, tiếp cận vốn, nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, hiện đại hóa công nghệ, chuyển đổi số...) triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Đồng thời tăng cường kết nối trong sản xuất, hình thành các chuỗi giá trị, đặc biệt là các chuỗi giá trị về nông sản; tiếp tục củng cố niềm tin và nâng cao sức chống chịu của DN.

Các chỉ số để đo lường khả năng chỉ đạo điều hành của chính quyền cấp tỉnh trong các lĩnh vực về kinh tế, khoa học công nghệ, môi trường, thông tin truyền thông, cải cách thủ tục hành chính (TTHC)... (PCI, PII, PGI, TII, OSI, ICT, PAR, PAPI, SIPAS...) tiếp tục có cải thiện và đạt được những kết quả khả quan. Công tác tháo gỡ các vướng mắc trong đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm thực hiện thông qua hoạt động “Đồng hành cùng DN”, “Cà phê doanh nhân”, DN; năng lực thực thi, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tại tỉnh tiếp tục được DN đánh giá cao; các chỉ tiêu cải cách TTHC cơ bản đảm bảo theo chỉ tiêu đề ra.

Tỉnh cũng quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng cải cách danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh thông qua các hoạt động rà soát, đánh giá TTHC; nâng cao hiệu quả xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền; bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh chống gian lận thương mại; quan tâm phát triển hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp và tiếp tục hoàn thiện hệ thống logistic trên địa bàn tỉnh; quán triệt và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa và phối hợp triển khai đồng bộ Cổng thông tin một cửa Quốc gia.

Công tác cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh được thực hiện gắn liền với công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững; các chính sách hỗ trợ và phát triển DN được tập trung triển khai toàn diện và lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch trọng điểm của tỉnh như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công nghiệp, du lịch; phát triển hạ tầng thương mại...

Thời gian qua, tỉnh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, lĩnh vực tiềm năng của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2024, có nhiều DN, nhà đầu tư trong nước (chủ yếu thuộc các lĩnh vực xây dựng hạ tầng khu cụm công nghiệp, logistic, chế biến nông sản, thực phẩm...), các nhà đầu tư Nhật Bản, Ấn Độ, Hungary, Trung Quốc (chủ yếu thuộc lĩnh vực nông nghiệp, xuất nhập khẩu...) đến tìm hiểu chính sách và tiềm năng thế mạnh đầu tư của tỉnh; tỉnh thu hút 5 dự án đầu tư (bao gồm chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) với tổng vốn đăng ký gần 4.729 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh tiếp tục công tác quảng bá, xúc tiến thương mại các ngành hàng chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng thông qua việc phối hợp tổ chức, tham gia các sự kiện, hội chợ triển lãm, chương trình liên kết, xúc tiến thương mại với các tỉnh, thành phố tại các sự kiện như: Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần I, chợ Hoa xuân “Trên bến dưới thuyền”, phiên chợ đưa “Hàng Việt về khu công nghiệp”, triển lãm Quốc tế ngành rau, hoa, quả - Hortex Vietnam 2024, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 33 - VIETNAM EXPO 2024. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường các hoạt động kết nối giao thương với các DN Lào, Campuchia và Thái Lan... Để giúp DN tận dụng tốt cơ hội và giảm thiểu các tác động tiêu cực mà các hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 2/2/2024 về việc thực hiện hoạt động hội nhập quốc tế năm 2024 trên địa bàn tỉnh; thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, hướng dẫn thực thi các FTA; phối hợp nắm bắt tình hình và tham mưu tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện; cập nhật, phổ biến về các hàng rào kỹ thuật, các biện pháp phòng vệ thương mại trong thương mại quốc tế, các tiêu chuẩn, điều kiện nhập khẩu của các nước và các cam kết FTA, các cam kết quốc tế khác.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn