Nghiệm thu đề tài nghiên cứu ứng dụng chế phẩm AVG để kéo dài thời gian thu hoạch cho cây có múi, xoài

Cập nhật ngày: 11/06/2024 15:00:18

ĐTO - Sáng ngày 11/6, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) diễn ra cuộc họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm AVG (aminoethoxyvinyl glycine) để kéo dài thời gian thu hoạch cho cây có múi (cam, quýt, chanh) và cây xoài của tỉnh Đồng Tháp” (viết tắt là Đề tài).

Đề tài do Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch làm chủ trì và TS. Nguyễn Văn Nguyện làm chủ nhiệm.


Hội đồng tham gia đánh giá kết quả thực hiện Đề tài

Đề tài được thực hiện với mục tiêu kéo dài thời gian thu hoạch, duy trì chất lượng và giảm tổn thất trong thu hoạch cho cây có múi (cam, quýt, chanh) và cây xoài, góp phần làm tăng hiệu quả kinh tế cho người sản xuất tỉnh Đồng Tháp.

Sau hơn 3 năm thực hiện đề tài với các nội dung chính: nghiên cứu thực trạng sản xuất, bảo quản và tiêu thụ cam, quýt, chanh và cây xoài tỉnh Đồng Tháp; hoạt chất AVG và khả năng trì hoãn sự chín kéo dài thời gian thu hoạch quả cây có múi (cam, quýt, chanh) và cây xoài; xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm AVG nhằm kéo dài thời gian thu hoạch cam, quýt, chanh và cây xoài...

Kết quả, việc áp dụng chế phẩm AVG giúp kéo dài thời gian thu hoạch cho cây cam từ 40 - 50 ngày; kéo dài thời gian thu hoạch đối với cây chanh, xoài từ 25 - 30 ngày; kéo dài thời gian thu hoạch đối với cây xoài từ 25 - 30 ngày. Ngoài ra, việc áp dụng chế phẩm AVG cũng giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng suất ước tăng trên 23%. Với các kết quả trên, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu thống nhất thông qua Đề tài.

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn