Đồng Tháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy

Cập nhật ngày: 15/05/2024 14:08:24

ĐTO - Sáng ngày 15/5, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/ĐP tỉnh Đồng Tháp chủ trì Hội nghị nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.


Quang cảnh hội nghị

Theo Ban Chỉ đạo 138/ĐP tỉnh, từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã lập hồ sơ quản lý 2.126 người nghiện và người sử dụng ma túy (trong đó, có 1.053 người nghiện và 1.073 người sử dụng ma túy); đã tổ chức cai nghiện ma túy bằng các hình thức cho 726 người nghiện, chiếm gần 69% so với tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý.

Tỉnh đã triển khai mô hình tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng cho 113 người. Công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện đúng quy trình, thủ tục. Hiện, cơ sở cai nghiện bắt buộc đang quản lý 457 người (cai nghiện bắt buộc 284 người; cai nghiện tự nguyện 161 người và 12 người trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc). Công tác quản lý sau cai nghiện được triển khai thực hiện tốt, đúng quy trình…


Đại biểu nêu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác cai nghiện ma túy và công tác quản lý người sau cai nghiện, đồng thời đề xuất các giải pháp quản lý người sau cai nghiện ma túy. Nhận định thời gian tới, tình hình tội phạm ma túy, người nghiện ma túy vẫn còn diễn biến rất phức tạp, xuất hiện nhiều loại ma túy mới, số người sử dụng và người nghiện ma túy tổng hợp ngày càng tăng, nhất là trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng đạt tỷ lệ chưa cao; công tác vận động người tham gia cai nghiện chưa được thường xuyên; việc triển khai công tác cai nghiện ma túy của các địa phương còn gặp nhiều khó khăn…


Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/ĐP tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo hội nghị

Để thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện ma túy, tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh thời gian tới đạt hiệu quả, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138/ĐP tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng, đa dạng hình thức, có mô hình cụ thể. Từng sở, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, địa phương phải xem công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện ma túy là một nhiệm vụ quan trọng của toàn tỉnh, quyết tâm thực hiện, không để có điểm nóng về ma túy, không để ma túy xâm nhập trái phép qua biên giới góp phần đẩy lùi tội phạm, người nghiện ma túy. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành; sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương trong công tác quản lý, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tham mưu Ban Chỉ đạo 138/ĐP tỉnh hướng dẫn cụ thể đối với công tác giữ vững xã, phường không có ma túy và chuyển hóa địa bàn từ có ma túy thành không ma túy. Quan tâm công tác học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố để nghiên cứu áp dụng, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ mở rộng quy mô cơ sở điều trị nghiện; hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định; kiểm tra, giám sát công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

SÔNG NGÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn