Số: 29/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 18 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 20/03/2024 11:53:24

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá:

Quyền khai thác Dịch vụ tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (Thời gian khai thác 02 năm, kể từ ngày ký hợp đồng đến hết 31/03/2026), cụ thể:

- Khai thác dịch vụ trông giữ xe (tại cơ sở 1). Giá khởi điểm: 75.000.000đ/1 năm.

- Khai thác dịch vụ căn tin trường (cơ sở 1). Giá khởi điểm: 70.000.000đ/1 năm.

- Khai thác dịch vụ Sân bóng đá mini (cơ sở 1). Giá khởi điểm: 110.000.000đ/1 năm.

- Khai thác dịch vụ Sân tennis (cơ sở 1). Giá khởi điểm: 20.000.000đ/1 năm.

- Khai thác dịch vụ mặt bằng 3 quầy văn phòng phẩm (cơ sở 1). Giá khởi điểm: 36.000.000đ/1 năm.

- Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện đúng theo Phương án đấu giá số: 85/PA.QTTBVT&TV ngày 28/02/2024 của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng về quyền khai thác Dịch vụ tại trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp. Riêng thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng đến hết 31/3/2026.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 20/3/2024 đến 15 giờ ngày 08/04/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 08/04/2024 đến 15 giờ ngày 10/04/2024 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền mua hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 11/04/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp 2 vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517 (trong giờ hành chính).

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn