• Tăng cường giải pháp phòng, ngừa đuối nước trẻ em
  • ĐTO - Với quyết tâm bảo vệ an toàn cho trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố tổ chức các hoạt động truyền thông trong cộng đồng về giải pháp phòng ngừa...
  • Hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em
  • 05/11/2023
  • ĐTO - Tại huyện Tháp Mười, công tác phòng, chống tai nạn thương tích (TNTT) trẻ em được UBND huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện, thông qua các mô hình: Ngôi nhà an toàn phòng, chống TNTT trẻ em, phòng, chống TNTT cho trẻ em tại cộng đồng, Trường học an toàn...
  • Tăng cường giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em
  • 30/12/2022
  • Thực hiện Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em (TE) lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 06/9/2021 để triển khai thực hiện.
  • Tăng cường hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật
  • 29/10/2022
  • ĐTO - Tính đến tháng 10/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ khuyết tật (TKT) tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng năm 2022.
Xem tin đã đăng theo ngày: