Huyện Lấp Vò tập trung xây dựng cầu, đường nông thôn

Cập nhật ngày: 10/07/2024 14:55:26

ĐTO - Theo UBND huyện Lấp Vò, trong 6 tháng đầu năm, huyện tập trung triển khai, vận động xây dựng cầu, đường nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa…


Huyện Lấp Vò tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, p
hục vụ tốt việc đi lại cho người dân

Theo đó, từ đầu năm đến nay, từ nhiều nguồn vốn, huyện đầu tư xây dựng 8 tuyến đường, trong đó 4 công trình hoàn thành, 2 công trình đang thi công, 2 công trình dự kiến thi công năm 2024. Tổng chiều dài 12,485km, quy mô: mặt đường rộng 3,0m - 3,5m. Đồng thời, Nhân dân tích cực hiến đất, vật kiến trúc, cây trồng giải phóng mặt bằng thi công. Đối với cầu nông thôn, gồm: 3 công trình hoàn thành, 1 công trình đang thi công, 9 công trình dự kiến thi công năm 2024, quy mô: chiều dài cầu từ 19 - 36m, mặt cầu rộng 3,8m.

Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cầu đường nông thôn, UBND huyện Lấp Vò kiến nghị Hội Khoa học cầu đường tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 9 bộ dầm cầu để đầu tư xây dựng cầu giao thông nông thôn năm 2024.

Trang Huỳnh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn