• 99% công chức đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
  • 22/08/2018
  • Theo báo cáo của UBND huyện Lai Vung, qua tổ chức kiểm tra đối với 113 công chức cấp xã thuộc 5 chức danh: văn phòng – thống kê; tài chính – kế toán; văn hóa – xã hội; tư pháp – hộ tịch; địa chính – xây dựng – đô thị, nông nghiệp và môi trường (trừ những người đang trong thời gian tập sự).
  • Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính
  • 25/07/2018
  • Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính là mục tiêu phấn đấu của tỉnh Đồng Tháp trong công tác cải cách hành chính. Sở Nội vụ đã tiến hành khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) trên địa bàn tỉnh năm 2017.
Xem tin đã đăng theo ngày: