• Khắc phục hạn chế qua kết quả kiểm tra cải cách hành chính
  • 12/10/2018
  • ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có yêu cầu các lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế và Xây dựng khẩn trương, nghiêm túc khắc phục những hạn chế được nêu trong Báo cáo kết quả kiểm tra cải cách hành chính quý III.
  • Ngành y tế: Cải cách hành chính để người bệnh thực sự là khách hàng
  • 26/09/2018
  • ĐTO - Thời gian qua, Sở Y tế Đồng Tháp đã tăng cường hoạt động cải cách hành chính (CCHC) để nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Ông Nguyễn Lâm Thái Thuận - Giám Sở Y tế Đồng Tháp đã trao đổi với Báo Đồng Tháp về những nỗ lực CCHC của ngành y tế.
  • Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các sở
  • 14/09/2018
  • ĐTO - Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh vừa đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng để kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác CCHC.
Xem tin đã đăng theo ngày: