• Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  • 02/03/2018
  • ĐTO - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018.
Xem tin đã đăng theo ngày: