• Tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến
  • Trong 2 ngày 2 - 3/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) tổ chức 2 lớp tập huấn trực tuyến sử dụng dịch vụ công đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Bưu điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
  • TP.Sa Đéc: Nhiều mô hình sáng kiến cải cách hành chính
  • 26/04/2018
  • ĐTO - Nhờ quan tâm quyết liệt đến công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nên thời gian qua, TP.Sa Đéc luôn nằm trong tốp đầu khối các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về kết quả xếp hạng CCHC.
Xem tin đã đăng theo ngày: