Cảnh cáo Huyện ủy viên, đề nghị cách chức Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Tân Hồng

Cập nhật ngày: 30/06/2012 20:32:22

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Hồng cho biết, Huyện ủy vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng thức cảnh cáo Huyện ủy viên, đề nghị cách chức Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện đối với ông Trần Nông Dức.

Theo đó, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng xét thuyên chuyển giáo viên (GV) nhưng ông Dứt đã thiếu dân chủ,  cố ý làm trái trong việc tham mưu đề xuất UBND huyện ra quyết định thuyên chuyển GV, viên chức, nhất là các trường hợp GV được xét thuyên chuyển về 3 xã biên giới để được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước, cũng như việc Hội đồng xét duyệt đã “bỏ sót” nhiều hồ sơ xin việc của GV; phân công GV được tuyển dụng sai quy định.

Đồng thời, ông không công khai minh bạch kịp thời trong lãnh đạo và cán bộ, viên chức của phòng các nguồn kinh phí và quản lý thu chi sai nguyên tắc tài chính.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn