Cập nhật kiến thức xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Cập nhật ngày: 04/10/2019 06:00:43

ĐTO - Ngày 3/10, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến cập nhật kiến thức xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019 cho cán bộ chủ chốt các cấp. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh; đồng chí Lê Thành Công - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt tran Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh đến dự và chủ trì hội nghị.

Các đại biểu được triển khai, quán triệt lại Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Công văn số 660-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở. Cùng với đó là Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH về thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn; Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 149/2018/NĐ-CP thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc và nhiều văn bản khác liên quan đến công tác xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ chủ chốt các cấp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh cập nhật kịp thời những nội dung, văn bản mới về xây dựng, thực hiện QCDC cơ sở đối với các loại hình như: doanh nghiệp; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; xã, phường, thị trấn. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

NHỰT AN

Gửi bình luận của bạn