Chọn một số đảng bộ cấp xã, huyện tổ chức Đại hội điểm

Cập nhật ngày: 27/11/2019 05:28:04

ĐTO - Theo Kế hoạch số 174 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy phân công các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức đại hội cấp huyện và tương đương tại tổ chức đảng được phân công giám sát thường xuyên và chọn các đơn vị tổ chức Đại hội điểm và thực hiện Đại hội trực tiếp bầu Bí thư. Theo đó, Đại hội điểm cấp trên cơ sở là Đảng bộ huyện Châu Thành; thí điểm Đại hội cấp trên cơ sở trực tiếp Bầu bí thư là Đảng bộ huyện Châu Thành, Đảng bộ TP.Cao Lãnh; Đại hội điểm cấp cơ sở và thí điểm Đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy là Đảng bộ xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh. Ngoài ra, BTV Tỉnh ủy yêu cầu mỗi huyện, thị xã, thành phố và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chọn 1 tổ chức cơ sở đảng loại hình xã, phường, thị trấn và 1 tổ chức cơ sở đảng loại hình cơ quan (đối với đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thì chọn 1 tổ chức cơ sở đảng) tiến hành Đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm triển khai thực hiện trong đảng bộ mình; chọn từ 5 - 7% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy.

TIẾN ĐẠT

Gửi bình luận của bạn