Chuyển đảng viên công tác tại xã về sinh hoạt ở chi bộ ấp

Cập nhật ngày: 10/09/2020 16:00:57

ĐTO – Ngày 10/9, thông tin từ Văn phòng Huyện ủy Châu Thành cho biết, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện việc chuyển đảng viên công tác tại các xã, thị trấn về sinh hoạt đảng ở chi bộ khóm, ấp.


Đảng viên phát biểu ý kiến trong buổi sinh hoạt của Chi bộ ấp Phú Thạnh, xã Phú Hựu (huyện Châu Thành)

Kết quả, Đảng ủy các xã, thị trấn đã giải thể 12/12 chi bộ cơ quan xã, thị trấn và chuyển đảng viên đang công tác tại xã, thị trấn về sinh hoạt tại các chi bộ khóm, ấp theo đúng quy định. Qua thực hiện mang lại hiệu quả tích cực, đảng viên là cán bộ, công chức cấp xã ngày càng gắn bó, quan hệ mật thiết với địa bàn dân cư, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo sứ chiến đấu của chi bộ ngày càng tốt hơn.

Đồng thời, BTV Huyện ủy Châu Thành cũng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư. Qua rà soát, các cấp ủy cơ sở đã đề nghị BTV Huyện ủy xoá tên trong danh sách đảng viên 42 trường hợp (thiếu gương mẫu, bỏ sinh hoạt đảng từ 3 tháng trở lên...). Từ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn