Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh kết nạp hơn 360 đảng viên

Cập nhật ngày: 20/01/2020 05:00:39

ĐTO - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị lần thứ 19 và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019. Năm 2019, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối được tăng cường thực hiện tốt trên các mặt công tác. Điểm nổi bật là việc sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp vào Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, tiếp nhận các tổ chức đảng về Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và chuyển giao các tổ chức đảng về địa phương theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, đổi mới; công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, củng cố kiện toàn nhân sự cấp ủy thực hiện kịp thời, đúng quy trình quy định. Công tác kết nạp đảng viên đảm bảo về tiêu chuẩn và quy trình, trong năm 2019, toàn Đảng bộ Khối kết nạp 364 đảng viên (đạt 121,33% chỉ tiêu); công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm.


Khen thưởng các chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2019

Năm 2020, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tập trung thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: tăng cường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai có hiệu quả chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”; tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp chi bộ trực thuộc, cấp cơ sở và cấp Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị khóa XII;...

Dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho 22 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019; trao Giấy khen cho 3 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2015 – 2019). Đồng thời, nhiều đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (giai đoạn 2013 – 2017 và 2015 – 2019) được biểu dương, khen thưởng.

NGÂN NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn