Thực hiện Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư:

Đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tăng đáng kể

Cập nhật ngày: 08/05/2019 16:10:14

ĐTO - Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 33 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư (LS) cho thấy, đội ngũ LS và tổ chức hành nghề LS trên địa bàn tỉnh tăng gấp đôi về số lượng LS, gấp 3 lần về số lượng tổ chức hành nghề LS.

Cụ thể, tính đến nay, Đoàn LS tỉnh có 72 LS, trong đó có 12 người tập sự hành nghề LS và 25 tổ chức hành nghề LS (trước khi thực hiện Chỉ thị 33 của Ban Bí thư, toàn tỉnh có 8 tổ chức hành nghề LS và 32 LS).


Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2019 – 2024

Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Ban Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh chú trọng phát triển đội ngũ LS trẻ, xét hồ sơ đăng ký vào Đoàn LS thực hiện đúng quy định. Đối với các tập sự hành nghề LS, Ban Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh tạo điều kiện thuận lợi trong việc đăng ký tập sự, giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình tập sự.

Tính từ năm 2009 đến nay, Đoàn LS tỉnh tham gia bào chữa và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho 2.688 bị hại trong các vụ án hình sự, góp phần bảo vệ công lý, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, các LS còn tham gia các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, gia đình chính sách.

Thông qua hoạt động hành nghề, đội ngũ LS đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, có những đề xuất, góp ý đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động mang tính xã hội khác. Về cơ bản đáp ứng được các nhu cầu về dịch vụ pháp lý trên địa bàn tỉnh và bảo đảm 100% án chỉ định đều có LS tham gia, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng với LS ngày càng chặt chẽ, đi vào nền nếp; bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan theo quy định pháp luật; nhất là bảo đảm sự tôn trọng, tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt nhiệm vụ chung theo đúng tinh thần cải cách tư pháp. Ở từng giai đoạn cơ quan tiến hành tố tụng, tạo điều kiện thuận lợi cho LS tiếp xúc hồ sơ vụ án khi có yêu cầu, thông báo đầy đủ các hoạt động tố tụng theo quy định, tiếp nhận thông tin, tài liệu thu thập của LS; bảo đảm quyền tố tụng của LS được thực hiện đầy đủ, kịp thời, khách quan và kết luận chính xác vụ án. Kết quả từ năm 2009 đến nay có 2.337 lượt LS tham gia các phiên tòa bào chữa cho bị cáo hoặc bảo vệ cho người bị hại, quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc, phản ánh.

Tổ chức và đội ngũ LS trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố, kiện toàn, bước đầu hoạt động ổn định, vai trò của LS trong việc tư vấn, bào chữa, đại diện theo ủy quyền từng bước được nâng lên. Phần lớn LS có chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, tuân thủ và chấp hành tốt quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, các LS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan của vụ án, tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Hầu hết các vụ án xét xử đều có LS tham gia tranh tụng theo tinh thần cải cách tư pháp, góp phần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt trong những phiên tòa xét xử lưu động; chất lượng tranh tụng trong các vụ án hình sự ngày càng tốt hơn. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong xã hội.

Công tác xây dựng Đảng trong tổ chức Đoàn LS tỉnh luôn được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Năm 2007, Đảng ủy cơ sở Sở Tư pháp quyết định thành lập Chi bộ Đoàn LS tỉnh trực thuộc Đảng bộ Sở với 3 đảng viên. Đến nay, tổng số đảng viên của Đoàn LS tỉnh là 42 đảng viên, trong đó có 12 LS đang sinh hoạt tại Chi bộ Đoàn LS tỉnh, 30 LS đang sinh hoạt tại chi bộ cơ sở ở địa phương nơi cư trú và doanh nghiệp nơi làm việc. Thông qua sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, Đảng ủy Sở Tư pháp có sự quan tâm góp ý đối với hoạt động bào chữa của LS, định hướng hoạt động bào chữa, tư vấn, trợ giúp pháp lý của LS đúng quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn