Góp ý nội dung các Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Cập nhật ngày: 23/09/2019 06:20:35

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Tiểu ban Văn kiện vừa chủ trì họp các Tổ biên tập Văn kiện trình Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng chủ trì cuộc họp các Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh

Tại cuộc họp, lần lượt Tổ trưởng các tổ: Tổ biên tập nội dung về kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng; công tác dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội; quốc phòng - an ninh, đối ngoại trình bày nội dung biên tập của tổ để các thành viên trong cuộc họp góp ý hoàn chỉnh bước đầu.

Qua trình bày của các tổ, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Tổ biên tập. Các tổ có tập trung làm rõ những ưu điểm, kết quả nổi bật, hạn chế trên các lĩnh vực được phân công biên tập; chỉ rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng cũng gợi ý thêm và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm để các tổ bổ sung vào dự thảo như: phát huy hơn vai trò sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu về kinh tế chưa đạt; về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các cụm, khu công nghiệp, có chính sách ưu đãi xây dựng phát triển các làng nghề truyền thống để tận dụng lao động nhàn rỗi ở địa phương; rà soát, bổ sung công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, nhất là “tham nhũng vặt” trong hệ thống chính trị.

Trên tinh thần trách nhiệm và khẩn trương, đồng chí chủ trì cuộc họp chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy lập dự toán, giải quyết kinh phí cho đại hội trong thời gian sớm nhất. Dự kiến các Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh sẽ họp để góp ý dự thảo Văn kiện lần 3 trong tháng 9/2019.

D.C-V.H

Gửi bình luận của bạn