Tiếp tục mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Cập nhật ngày: 18/09/2019 10:34:27

ĐTO - Ban Thường vụ Huyện ủy Lấp Vò vừa yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các Kết luận, Chỉ thị của Trung ương và Công văn của Huyện ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Theo đó, đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy phải có 4 loại báo, tạp chí là Báo Nhân dân hàng ngày và các ấn phẩm của Báo Nhân dân; Báo Đồng Tháp; Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Cộng sản chuyên đề cơ sở; Tạp chí Kiểm tra. Đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở phải có 2 loại báo, tạp chí là Báo Nhân dân hàng ngày hoặc ấn phẩm của Báo Nhân dân và Báo Đồng Tháp. Riêng các chi bộ trong trường học, các cơ quan của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, ngoài 2 loại báo trên, khuyến khích đặt mua thêm Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Cộng sản Chuyên đề cơ sở và Tạp chí Kiểm tra./.

ĐKH

Gửi bình luận của bạn