Củng cố và xây dựng niềm tin của dân đối với Đảng

Cập nhật ngày: 19/09/2019 06:03:04

ĐTO - Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 2, ấp Tân Trường, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh có 26 hộ dân nằm ven theo quốc lộ 30. Tổ được thành lập khá lâu (trước đây là Tổ dân phòng - khuyến học, rồi đổi tên thành Tổ dân phòng liên kết, Tổ NDTQ cộng đồng và đến nay là Tổ NDTQ.


Người dân tham gia sinh hoạt tại Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh

Theo quy chế đã thống nhất, tổ duy trì sinh hoạt 1 lần/tháng (vào lúc 18 giờ ngày 12 hàng tháng) với tỷ lệ người dân tham gia sinh hoạt từ 80-90% trở lên. Trước khi họp, Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký hội ý, dựa trên các chủ trương của địa phương và tình hình thực tế của tổ để thống nhất đề ra nội dung họp. Trong sinh hoạt tổ, ngoài các nội dung thông tin tình hình trên địa bàn, cùng bàn bạc, giải quyết những vấn đề có liên quan đến cuộc sống của người dân trong tổ theo 14 nội dung hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh, kết hợp nhắc nhở các hộ dân chủ động thực hiện 15 tiêu chí trong “Sổ tay hộ gia đình thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới” và các nội dung chưa đạt để các hộ về phấn đấu thực hiện.

Các thành viên của tổ còn được nghe ý kiến góp ý, kiến nghị, đề xuất của nhân dân với nhau và của nhân dân với Đảng, chính quyền. Những ý kiến góp ý, kiến nghị, đề xuất của nhân dân được tổ tập hợp giải trình trực tiếp theo thẩm quyền của tổ hoặc đảng viên phụ trách, các kiến nghị về trên thì gửi về Ban vận động ấp (hoặc đảng viên báo cáo về chi bộ) để báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã tổng hợp đề xuất Đảng ủy, UBND xã giải quyết và trả lời trực tiếp bằng văn bản hoặc cử cán bộ chuyên môn xuống giải trình trong tháng họp sau.

Đồng thời nhằm tạo sự gắn kết, phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái” lẫn nhau nên tổ đã vận động các hộ dân hùn vốn tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, trang trải cuộc sống gia đình, có 18 thành viên góp vốn với tổng số tiền 1,8 triệu đồng/tháng; vận động hỗ trợ cất 1 căn nhà tình thương cho hộ có hoàn cảnh khó khăn; hùn vốn mua bảo hiểm y tế có 22 hộ tham gia (đạt 100% hộ trong tổ có bảo hiểm y tế); vận động góp vốn xây dựng 1 tuyến đường thắp sáng đường quê với chiều dài 318m, kinh phí hơn 5 triệu đồng.

Anh Trần Bé Tiếu – Tổ trưởng Tổ NDTQ số 2 cho biết: “Các hoạt động của tổ trong thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào của địa phương đều được triển khai sâu rộng đến người dân biết và tích cực hưởng ứng thực hiện. Đến nay, tất cả hộ gia đình trong tổ đều có việc làm ổn định, học sinh trong độ tuổi đều được đến trường; tổ đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Thông qua sinh hoạt Tổ NDTQ đã tạo sự gắn kết giữa các hộ dân trên địa bàn dân cư, nội dung hoạt động tổ sát với nhu cầu và lợi ích của người dân, từ đó được đông đảo người dân đồng thuận, tự nguyện, tự giác tham gia sinh hoạt tổ và tích cực tham gia bàn bạc, giải quyết các vấn đề có liên quan đến cuộc sống tại cộng đồng; góp ý xây dựng lẫn nhau; kiến nghị đến chính quyền giải quyết những vấn đề còn bất cập tại địa bàn”.

 Các mô hình Tổ NDTQ, Hội quán nông dân, phong trào khởi nghiệp trên địa bàn được thành lập và phát triển trong thời gian gần đây thể hiện rõ hiệu quả về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, trong đó có đổi mới công tác dân vận ở địa bàn dân cư. Các mô hình, phong trào nói trên đã phát huy dân chủ, tự quản cộng đồng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt, nhiều đảng viên tham gia mô hình, phong trào và mạnh dạn đề xuất với Ban quản lý tổ, Ban chủ nhiệm Hội quán về một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt cũng như đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ sát với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân.

Mô hình Tổ NDTQ đang phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân ở địa bàn dân cư, trong đó thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm là tham gia tự quản giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng xã hội học tập. Ngoài ra, tổ đã góp phần phát huy dân chủ cơ sở ở cộng đồng dân cư, tác động tích cực đến việc xây dựng mối quan hệ tình làng - nghĩa xóm, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, gắn bó, chia sẻ cùng nhau. Hội quán nông dân ngày càng được nhân rộng trong toàn tỉnh, qua đó đã tạo nên sức mạnh to lớn trong nhân dân, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nhất là mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân ngày càng được củng cố và tăng cường. Tập trung lãnh đạo xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, phục vụ nhân dân; tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức từng bước được cải thiện tốt theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, góp phần củng cố và xây dựng niềm tin của dân đối với Đảng.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn