Hiệu quả bước đầu cơ quan dùng chung tại TP.Cao Lãnh

Cập nhật ngày: 19/07/2019 10:25:20

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.Cao Lãnh đã thực hiện thí điểm Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và tổ chức chính trị – xã hội các cấp trên địa bàn TP.Cao Lãnh. Sau 1 năm thành lập và đi vào hoạt động, cơ quan dùng chung đã bước đầu phát huy hiệu quả.

Ủy ban MTTQ TP.Cao Lãnh đã thành lập 3 bộ phận tham mưu gồm: Phòng Hành chính - Quản trị, Ban Tổ chức - Xây dựng Đảng – Chính quyền và Ban Phong trào - Thi đua – Yêu nước. Xây dựng Quy chế hoạt động và Quy chế làm việc cơ quan, quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Thường trực và việc sử dụng chung cán bộ kế toán, thủ quỹ, văn thư – lưu trữ cho cả khối. Tại các xã, phường có 7/15 xã, phường thực hiện mô hình Phó Bí thư Đảng ủy đảm nhận chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ, giảm được 4 biên chế cấp thành phố và 27 biên chế ở xã, phường.

Sau 1 năm hoạt động, mô hình đã đạt được hiệu quả tích cực, khắc phục được những bất cập trong hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; đội ngũ cán bộ, công chức được bố trí sắp xếp lại phù hợp với năng lực, trình độ; thống nhất cao trong công tác lãnh đạo tổ chức các hoạt động chung, hạn chế sự chồng chéo, trùng lặp; vai trò trách nhiệm của cán bộ được nâng lên. Trong đó, khắc phục được tình trạng hành chính hóa, công văn giấy tờ, giảm được các cuộc họp, công tác kiểm tra, giám sát được kịp thời... Đồng thời xây dựng được bộ máy tinh gọn nhưng đủ mạnh, khắc phục được sự cồng kềnh, tinh giản được biên chế. Cũng từ việc sắp xếp lại mô hình tổ chức, nhiệm vụ chuyên biệt của từng tổ chức được cả hệ thống quan tâm, chung tay, lúc cần thì huy động lực lượng công chức, cán bộ của cả cơ quan khối tham gia hỗ trợ. Ở 7 xã, phường, mô hình Phó Bí thư Đảng ủy đảm nhận chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng tinh gọn được bộ máy, vị thế của MTTQ được nâng lên, trong điều hành lãnh đạo thuận lợi hơn, với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy vừa nắm chủ trương vừa tham mưu xây dựng Nghị quyết cấp mình và trực tiếp cụ thể hóa thành chương trình hành động thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, từ đó giảm bớt khâu “trung gian” khắc phục tình trạng đùn đẩy, khoán trắng, phát huy tốt vai trò giám sát, mạnh dạn phản biện, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Song bên cạnh cũng còn một số khó khăn trong hoạt động, điều hành như: chưa áp dụng được cơ chế tài khoản chung, cơ chế phối hợp đôi lúc vẫn còn chồng chéo khi Trung ương và tỉnh chưa có các quy định, hướng dẫn việc vận hành thực hiện nhiệm vụ chung, còn vướng mắc về chế độ phụ cấp chính sách cán bộ tăng thêm nhiệm vụ và trách nhiệm.

Ông Lê Thành Công – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp trong buổi làm việc với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP.Cao Lãnh cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động của cơ quan Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị – xã hội các cấp, chú trọng việc vận hành đủ và đúng 2 quy chế đã đề ra, đảm bảo phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức theo Điều lệ quy định.

Lê Hoàng

Gửi bình luận của bạn