Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX thành công tốt đẹp

Cập nhật ngày: 17/07/2019 16:50:54

ĐTO - Ngày 17/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; thường trực 12 huyện, thị, thành ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh thành trong, ngoài khu vực đồng bằng sông Cửu Long, 275 đại biểu là đại diện ưu tú của giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, tôn giáo, thành phần kinh tế trong tỉnh về dự đại hội.


Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt đại hội

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, diễn ra trong bối cảnh đất nước, tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương. Đại hội đã thông qua: Báo cáo tóm tắt công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014 – 2019, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX; Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh, nhiệm kỳ 2014 – 2019, báo cáo kết quả thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp…


Đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo đúng tinh thần Kết luận 16-KL/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh khóa IX về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và kiện toàn tổ chức của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội”, triển khai, thực hiện phong trào, hành động cách mạng trong nhân dân, thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam Tỉnh lần thứ VIII, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nâng cao vai trò, vị trí, tính chất tổ chức liên minh chính trị của mặt trận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đổi mới từ cơ chế phối hợp với chính quyền, đến tính hiệp thương thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, các phong trào do mặt trận phát động thật sự gắn kết, thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân.


Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Đại hội đã thống nhất các chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với nội dung tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới… Đại hội đã hiệp thương cử 93 ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; cử 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Phiên họp thứ nhất đã bầu ông Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các phó chủ tịch gồm: ông Võ Hoàng Cương, ông Võ Chí Hữu và bà Đoàn Thị Nghiệp.  


Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Minh Hoan – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên. Đồng thời tin tưởng, trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 hoạt động của của MTTQ các cấp trong tỉnh góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Thực hiện sâu rộng các phong trào thi đua gắn với địa phương, đơn vị, với sự tham gia tích cực của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. MTTQ các cấp trong tỉnh không ngừng phấn đấu, trưởng thành về nhiều mặt, làm tốt vai trò cầu nối giữa đảng và nhân dân; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, khơi gợi lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của mỗi người dân Đất Sen hồng.

Sự lan tỏa hình ảnh người Đồng Tháp có nếp sống văn hóa, văn minh, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, thân thiện, hài hòa với xóm làng, thiên nhiên, phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, đồng thuận trong nhân dân, niềm tin xã hội. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, giám sát, góp ý. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động mạnh mẽ, gần dân, sát dân, hướng về cơ sở, thiết thực, đoàn kết tập hợp nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014 – 2019.

C.Phương

Gửi bình luận của bạn