Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII
Họp kỳ bất thường bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Cập nhật ngày: 22/07/2012 16:23:57

Sáng ngày 21-7-2012, tại hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa VIII đã họp kỳ họp bất thường để bầu bổ sung một Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. 57/63 đại biểu HĐND tỉnh và đại diện các ban, ngành trong tỉnh cùng tham dự.


Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh
chúc mừng ông Nguyễn Văn Thể

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan đọc tờ trình của UBND tỉnh, nêu rõ: Căn cứ theo Luật tổ chức HĐND và UBND, căn cứ ý kiến Ban Cán sự Đảng Chính phủ và ý kiến Bộ Chính trị, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng ứng cử để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Sau phần giới thiệu, kỳ họp đã tổ chức thảo luận và giới thiệu, niêm yết danh sách bầu cử. Kết quả bầu cử với 57 phiếu hợp lệ, ông Nguyễn Văn Thể trúng cử với tỷ lệ 88,88% phiếu bầu.

Trong phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Vĩnh Tân chúc mừng ông Nguyễn Văn Thể và yêu cầu các sở, ban, ngành trong tỉnh tiếp tục giúp đỡ để ông Nguyễn Văn Thể hoàn thành nhiệm vụ mới, tiếp tục phát huy năng lực, sở trường phục vụ tốt nhiệm vụ mới được bầu và hoàn thành bất cứ việc gì khi được giao.

DT

Gửi bình luận của bạn