Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh và huyện Tam Nông

Cập nhật ngày: 29/08/2012 07:36:17

Sáng ngày 27/8/2012, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 30 của Tỉnh ủy Đồng Tháp về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.


Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Dương làm việc với
Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh

Qua làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương lưu ý với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật thời gian tới, việc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đơn vị phải thực hiện nghiêm túc, chất lượng, không né tránh; các nội dung góp ý phải được giải trình rõ ràng, chính xác...

* Buổi chiều cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tôn Hoàng đến làm việc với Huyện ủy Tam Nông về việc thực hiện Kế hoạch số 30 của Tỉnh ủy Đồng Tháp.


Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tôn Hoàng làm việc với
Huyện ủy Tam Nông

Tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tôn Hoàng nhắc nhở Huyện ủy Tam Nông cần tiến hành thực hiện nội dung của Nghị quyết số 12-NQ/TW đúng trình tự thời gian như quy định; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức Đảng trên địa bàn thực hiện tốt nội dung Nghị quyết; bước kiểm điểm, phê bình và tự phê bình phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và chu đáo.

Phú Thuận

Gửi bình luận của bạn