Thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị

Nhiều đảng viên vắng họp nơi cư trú không lý do hoặc lý do không chính đáng

Cập nhật ngày: 08/11/2018 05:27:47

ĐTO - Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) đã tạo điều kiện cho đảng viên (ĐV) đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy cơ sở, chi ủy nơi cư trú gần gũi nhân dân, khắc phục những biểu hiện xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc thuộc nghĩa vụ của công dân nơi cư trú. Đồng thời, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ người ĐV góp phần củng cố mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân.

Các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn TP.Cao Lãnh đã giới thiệu ĐV về sinh hoạt nơi cư trú và các Đảng ủy xã, phường tiếp nhận, chuyển về ấp, khóm sinh hoạt đạt 100%. Hàng năm, đều có nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú của ĐV gửi về cơ quan, đơn vị nơi ĐV đang công tác (chỉ nhận xét đối với những ĐV thực hiện chưa tốt để cơ quan, đơn vị kịp thời nhắc nhở, uốn nắn).


Đảng viên cư trú tại khóm Mỹ Thuận, phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh tham gia kỳ họp cuối năm 2018

Hầu hết ĐV nơi cư trú đều gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân cùng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội ở địa phương như: quỹ khuyến học, cất nhà tình thương... Đặc biệt, tích cực tham gia các cuộc họp do Đảng ủy xã, phường và chi ủy nơi cư trú triệu tập.

Chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi ĐV công tác cử đồng chí chi ủy viên trực tiếp đến địa phương để lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú khi có trường hợp đề bạt, bổ nhiệm. Công tác tổ chức cho ĐV về dự sinh hoạt với đảng ủy, chi ủy nơi cư trú được tổ chức chu đáo, nơi nào đông ĐV thì thuê hội trường để cuộc họp được đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả cao.

Định kỳ 6 tháng và năm, ĐV được Đảng ủy xã, phường và chi ủy nơi cư trú báo cáo những nội dung trọng tâm về tình hình khu dân cư, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ địa phương và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của TP.Cao Lãnh để giúp ĐV nắm được thông tin tình hình của địa phương. Những khó khăn, thuận lợi, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tại địa phương để ĐV tích cực tham gia, xây dựng chi bộ, đảng bộ địa phương vững mạnh.

Hàng năm, đảng ủy, chi ủy tổ chức họp và gửi nhận xét, đánh giá đối với những ĐV chưa thực hiện tốt nghĩa vụ nơi cư trú gửi về cơ quan, đơn vị nơi ĐV đang công tác trước ngày 10/11 hàng năm để cơ quan, đơn vị làm cơ sở để nhận xét, đánh giá cuối năm đảm bảo chất lượng. Việc nhận xét, đánh giá của chi ủy các chi bộ khóm, ấp đối với ĐV nơi cư trú luôn thể hiện sự thẳng thắn, khách quan, không nể nang, không ngại va chạm.

Để công tác quản lý ĐV nơi cư trú được chặt chẽ, đảm bảo số lượng dự sinh hoạt, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cao Lãnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác với BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, BTV Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, BTV Đảng ủy Công an tỉnh và BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh để trao đổi thông tin hai chiều về tình hình ĐV sinh hoạt nơi cư trú. Sau mỗi kỳ họp, các chi ủy tổng hợp danh sách tên từng ĐV cụ thể có tham gia dự họp, vắng họp có lý do, không có lý do gửi về Đảng ủy tổng hợp và báo cáo về BTV Thành ủy Cao Lãnh (qua Ban Tổ chức Thành ủy). Sau đó, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu BTV Thành ủy Cao Lãnh công văn nhắc nhở, chấn chỉnh và kèm danh sách những ĐV vắng họp gửi về cơ quan, đơn vị ĐV đang công tác để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh.

Qua công tác phối hợp giữa BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với BTV Thành ủy Cao Lãnh phát hiện tình trạng ĐV vắng sinh hoạt chi bộ nơi cư trú còn nhiều, có nhiều trường hợp vắng không lý do, hoặc lý do không chính đáng, trong đó có đồng chí lãnh đạo, sở, ngành tỉnh; nhiều đồng chí đi họp trễ thời gian quy định, ý thức chưa cao trong sinh hoạt nơi cư trú.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn