Phản hồi kiến nghị của 3 hộ dân Cụm dân cư Xẻo Vạt

Cập nhật ngày: 22/05/2020 10:43:42

3 hộ dân gồm: bà Nguyễn Kim Hường (được ủy quyền của bà Chế Thị Chúc Thư), bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, ông Nguyễn Văn Lợi, cùng ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành có đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng về việc xin được xem xét hỗ trợ di dân vào cụm dân cư (CDC).

Theo trình bày của 3 hộ dân, năm 2014, họ được UBND huyện Châu Thành ra quyết định giao quyền sử dụng đất có thu tiền trả chậm trong CDC Xẻo Vạt. Trong đó, 2 hộ Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Văn Lợi có quyết định giao nền trước ngày 15/5/2014, thuộc đối tượng được xem xét hỗ trợ di dân theo Quyết định 1046 của UBND tỉnh. Bà Chế Thị Chúc Thư (con dâu bà Nguyễn Kim Hường) có quyết định giao nền từ ngày 16/5/2014, thuộc đối tượng được xem xét hỗ trợ kinh phí theo Quyết định 425 của UBND tỉnh.

Đến ngày 9/10/2018, Chi cục Phát triển nông thôn (PTNT) tỉnh có Thông báo số 512 về cấp phát kinh phí di dân sạt lở, di dân cụm, tuyến dân cư. Theo đó, xã Tân Bình, huyện Châu Thành có 88 hộ dân được cấp phát kinh phí, trong đó có hộ bà Mai, ông Lợi và bà Thư. UBND xã Tân Bình có thư mời 88 hộ dân ngày 23/10/2018 đến nhận tiền hỗ trợ tại UBND xã. Tuy nhiên, 3 hộ trên không nhận được tiền hỗ trợ theo thư mời ban đầu của UBND xã. Do vậy, 3 hộ trên kiến nghị các cơ quan chức năng cứu xét hỗ trợ kinh phí di dời do gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn.

Qua trao đổi với UBND xã Tân Bình và UBND huyện Châu Thành và được biết: ngày 16/8/2018, UBND xã Tân Bình họp Hội đồng xét duyệt cấp xã và thống nhất có 88 hộ dân đủ điều kiện hỗ trợ theo 2 Quyết định 1046 và 425 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, trước ngày cấp phát kinh phí hỗ trợ di dời cho 88 hộ thì có một số hộ dân khác trong CDC Xẻo Vạt gửi đơn khiếu nại. Do đó, UBND xã Tân Bình đã đối chiếu, rà soát lại từng trường hợp cụ thể.

Theo ông Dương Phước Hảo – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình: “Do trong quá trình thẩm định có xét mở rộng nên không đúng theo 2 Quyết định 1046 và 425 của UBND tỉnh. UBND xã đã họp xét lại và có Công văn số 227 ngày 31/10/2018 đề nghị hủy bỏ việc phát tiền hỗ trợ di dời đối với 88 hộ dân theo danh sách trong Thông báo số 512 của Chi cục PTNT tỉnh để họp xét lại theo đúng quy định”.

Ngày 16/5/2019, Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Chi cục PTNT tỉnh, UBND huyện Châu Thành, UBND xã Tân Bình họp Hội đồng xét duyệt di dân vào CDC trên địa bàn huyện Châu Thành. Qua họp xét, có 37 hộ đủ điều kiện theo các Quyết định 1046, 425 và 707 của UBND tỉnh. Trường hợp 3 hộ bà Mai, ông Lợi và bà Thư không đủ điều kiện được xét hỗ trợ.

Cụ thể, căn cứ quy trình hướng dẫn thực hiện xét bố trí dân vào cụm, tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, tại điểm d, khoản 1 mục I về đối tượng được hưởng hỗ trợ là các hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có sổ chứng nhận gia đình chính sách; đang sinh sống ở vùng thường xuyên bị lũ lụt, thiên tai đe dọa đến tính mạng, tài sản được chính quyền địa phương xét bố trí vào cụm, tuyến dân cư. Qua khảo sát, hộ bà Chế Thị Chúc Thư không phải là hộ nghèo, cận nghèo hay gia đình chính sách nên không đủ điều kiện xét hỗ trợ.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Lợi và bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, thuộc đối tượng xem xét theo Quyết định 1046. Qua khảo sát thực tế của các cơ quan chức năng ngày 26/2/2019, hộ ông Lợi có 3 nhân khẩu, vợ ông là giáo viên về hưu hưởng lương 7 triệu đồng/ tháng, nhà ở kiên cố và có mức thu nhập bình quân mỗi đầu người là 2,3 triệu đồng/người/ tháng, cao hơn mức thu nhập của hộ dân khu vực nông thôn theo Quyết định của UBND tỉnh về chuẩn hộ gia đình có thu nhập thấp. Vì vậy, hộ ông Lợi không thuộc trường hợp được xét hưởng trợ cấp di dân vào CDC.

Riêng kiến nghị của hộ bà Nguyễn Thị Tuyết Mai được Sở Nông nghiệp và PTNT phản hồi bằng Công văn số 796 ngày 16/4/ 2020 như sau: Căn cứ biên bản thẩm tra các hộ dân vào CDC Xẻo Vạt ngày 17/7/2015 của Đoàn thẩm tra (Chi cục PTNT, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Thành, UBND xã Tân Bình), hộ bà Mai có trong danh sách đề nghị xét hỗ trợ của UBND xã Tân Bình nhưng khi Đoàn thẩm tra đến đánh giá hoàn cảnh thực tế thì bà Mai không có mặt tại nhà, (từ ngày 14 – 17/7/2015, Đoàn thẩm tra 2 lần đến nhà bà Mai nhưng không gặp bà Mai). Ngoài bà Mai, còn có hộ ông Cam Huy Cường, Lê Vũ Đạt cũng vắng mặt nên không được xét hỗ trợ đợt này. Sau đó, bà Mai cũng không có thắc mắc, khiếu nại danh sách hộ được hỗ trợ trong năm 2015 với Hội đồng xét duyệt.

Năm 2016, 2017, tỉnh không có bố trí kinh phí hỗ trợ di dân vào cụm, tuyến dân cư. Năm 2018, khi tỉnh có phân bổ vốn hỗ trợ di dân vào CDC, UBND xã Tân Bình đưa hộ bà Mai vào danh sách 88 hộ xem xét hỗ trợ. Tuy nhiên, qua xét điều kiện thì bà Mai không thuộc đối tượng được hỗ trợ do không thuộc hộ khó khăn theo Quyết định số 03 ngày 14/2/2017 của UBND tỉnh. Mức thu nhập (lương hưu) của bà Mai thời điểm tháng 7/2015 là hơn 6,4 triệu đồng/tháng; bà Mai có con trai là Lê Từ Nhân (SN 1988) thời điểm tháng 7/2015 đã đủ tuổi lao động và không có cùng hộ khẩu với bà; chồng bà Mai là ông Lữ Vinh Phát (SN 1959) bị tại biến nhẹ, cũng không có cùng hộ khẩu với bà.

Thời điểm tháng 8/2018, thu nhập từ lương hưu của bà Mai là hơn 7,3 triệu đồng; con trai và chồng bà Mai hiện nay đều có việc làm, có thu nhập. Xét theo quy định tại Quyết định 1046 và các văn bản quy định liên quan, bà Mai không thuộc đối tượng được hỗ trợ di dân do không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn.

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng kết luận tại Công văn số 697 ngày 14/5/2020. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất nội dung văn bản số 796 ngày 16/4/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai là phù hợp.

Tuy nhiên, theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, đợt xét hỗ trợ trong năm 2015, do UBND xã Tân Bình ghi sai năm sinh của bà là 1973, thay vì là năm 1959 nên bà không được xem xét, đã ảnh hưởng đến quyền lợi của bà. Qua phản ánh của bà Mai, mong rằng các cơ quan chức năng huyện Châu Thành xác minh, giải quyết nhằm bảo đảm quyền lợi cho bà Mai.

K.N

Gửi bình luận của bạn