Khẩn trương chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 22/05/2020 05:43:03

ĐTO - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/ 4/2020 của Chính phủ, tính đến ngày 14/5/2020, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ 7.528 người là đối tượng người có công với cách mạng, số tiền dự kiến hỗ trợ 11,29 tỷ đồng. Đến nay, đã chi hỗ trợ được 2.559 người, với tổng kinh phí 3.835 triệu đồng. Đối với đối tượng bảo trợ xã hội, tỉnh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 56.373 người, kinh phí 84,56 tỷ đồng. Hiện cấp huyện đã chi hỗ trợ cho 11.978 người với kinh phí 17,773 tỷ đồng. Riêng đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, tổng số đối tượng được UBND tỉnh phê duyệt là 125.970 người, với kinh phí 94,477 tỷ đồng. Cấp huyện đã tiến hành chi hỗ trợ cho 21.604 người, số tiền 16,203 tỷ đồng.


Huyện Hồng Ngự tổ chức chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Đối với các nhóm đối tượng là người lao động, lao động tự do, hộ kinh doanh, các xã, phường, thị trấn đang lập hồ sơ, thủ tục gửi UBND cấp xã, cấp huyện, sau đó chuyển về cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định.

P.L

Gửi bình luận của bạn