Trao tặng Huy hiệu Đảng

Cập nhật ngày: 20/05/2020 06:04:41

Đảng bộ Các cơ quan Đảng phối hợp với Đảng bộ Khối vận, Huyện ủy Cao Lãnh đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên gồm: đồng chí Trần Văn Tuấn, đồng chí Phạm Hoàng Việt cùng sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ Khối vận; đồng chí Trương Vĩnh Thiện, sinh hoạt tại Đảng bộ Các cơ quan Đảng.

Đảng ủy thị trấn Mỹ Thọ cũng vừa trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Trọng Hoàng, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hồ Văn Túc; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Quang và đồng chí Nguyễn Thành Vinh; đồng chí Đỗ Thanh Tám và đồng chí Nguyễn Văn Thăng nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Được biết, huyện Cao Lãnh có 17 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2020.

Thành Sơn-Thúy Nhi

Gửi bình luận của bạn