Quý I năm 2024, ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

Cập nhật ngày: 01/04/2024 18:28:56

ĐTO - Chiều ngày 1/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức (BTC) Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024. Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực BTC Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu BTC Tỉnh ủy Đồng Tháp có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BTC Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; đại diện BTC các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.


Quang cảnh đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp

Quý I/2024, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật: chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2024; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu công tác nhân sự thường xuyên và đột xuất. Quan tâm triển khai hiệu quả các mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết số 21 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng thời hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Tổ chức thành công Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023, qua đó phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, có cách làm hiệu quả trong tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, đại biểu nghe đại diện lãnh đạo BTC Trung ương quán triệt Quy định số 137 ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Quy định số 138 ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan. Ngoài ra, quán triệt Hướng dẫn số 26 ngày 30/11/2023 của BTC Trung ương về thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực BTC Trung ương đề nghị, quý II/2024, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung triển khai đề án, nhiệm vụ được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Tiểu ban phục vụ Đại hội XIV của Đảng và cấp ủy các cấp giao bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó, tập trung tham mưu 4 nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; tiếp thu, hoàn thiện Đề cương Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025). Đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chú trọng công tác tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm; thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Cùng với đó, ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn